Word Spy Archives - October, 2003
October 2, 2003 ransom factor
October 3, 2003 protirement
October 6, 2003 declinism
October 7, 2003 endism
October 8, 2003 T-shaped
October 9, 2003 freshman 15
October 10, 2003 dirty tricks Thursday
October 13, 2003 salad dodger
October 14, 2003 entheogen
October 16, 2003 ostalgia
October 17, 2003 butt call
October 21, 2003 office creeper
October 22, 2003 fat finger dialing
October 24, 2003 Falloween
October 28, 2003 job-loss recovery
October 29, 2003 micro-expression
October 30, 2003 nicotini
October 31, 2003 talking hairdo